Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

Výsledku zápisu

SEZNAM UCHAZEČŮ PŘIJATÝCH

K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o., Lužnice 109, 379 01 Třeboň jako příslušný správní orgán podle § 34, § 165 odstavec 2 písmeno b) a v souladu s § 183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, o správním řádu, rozhodla o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 takto:

 

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 se přijímají tito uchazeči:

 

ZSaMS-Luz-42-2024 - č.1

ZSaMS-Luz-43-2024 - č.2

ZSaMS-Luz-44-2024 - č.3

ZSaMS-Luz-45-2024 - č.4

ZSaMS-Luz-46-2024 - č.5

ZSaMS-Luz-47-2024 - č.6

ZSaMS-Luz-48-2024 - č.7

 

 

V Lužnici 18. 5. 2024                                                                            Iva Filsaková

                                                                                                              ředitelka školy