Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání pro rok 2019/2020

Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

   Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o.  jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky,(školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku na školní rok 2019/2020 přijímají tito uchazeči:

ZSaMS-Luz-25-2019 – č.1

ZSaMS-Luz-26-2019 – č.2

ZSaMS-Luz-29-2019 – č.5

ZsaMS-Luz-30-2019 – č.6

V Lužnici, 23. 4. 2019
Mgr. Iva Filsaková
ředitelka školy