5. ročník

8.00-8.45

8.55-9.40

10.00-10.45

10.55-11.40

11.40-12.30

12.30-13.15

13.25-14.10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Po

M

Čj

Čt – sloh

Čt

oběd

Út

M

Čj

Hv

Aj

oběd

Vl

Vl

St

M

Čj

Vv

oběd

Vv

Čt

M

Čj

Aj

Aj

oběd

Inf

M

Čj

Tv

Tv

oběd