Školní rok 2007/2008

  • nejmenovaný dárce
    • věcný dar – vybavení do MŠ (sedací nábytek, didaktické pomůcky do MŠ)