školní rok 2012/2013

  • nejmenovaný dárce
    • finanční dar – využití – pro potřeby základní školy