školní rok 2017/2018

  • nejmenovaný dárce
    • finanční dar – využití – financování části rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ