Soutěž s panem Popelou

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.
Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Výtěžek ze sběru papíru investujeme na zaplacení dopravy při školních výletech.
Umístění: 2016/2017 – http://www.fcc-group.eu/files/documents/cs/soutez/vysledky_konecne/2016-17/web_2017_06_jizni-cechy.pdf
Umístění: 2017/2018 – http://www.fcc-group.eu/files/documents/cs/soutez/vysledky_konecne/2017-18/popela_2017-2018_vysledky_jizni-cechy_opr.pdf