Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019 – 2020

Zápis se koná:

ve středu 10. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 hodin v ZŠ Lužnice

Povinná školní docházka ve školním roce 2019 – 2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:


– rodný list dítěte

– vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. třídy

– občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců