Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí do MŠ Lužnice bude probíhat

ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2019 od 8.00 do 10.00 hod ve třídě MŠ.

Tyto dny jsou také termínem pro odevzdání potvrzených potřebných písemností (Žádost o přijetí dítěte, Evidenční list s lékařským potvrzením a Přihláška ke stravování).

Formuláře si můžete vyzvednout od 6. 4. 2019 ve třídě MŠ.

Těšíme se na vás!