Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

Školní rok 2016/2017

  • pí Bc. Jana Černohorská
    • finanční dar – využití – nábytek do MŠ