Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

Školní rok 2017/2018

  • nejmenovaný dárce
    • finanční dar – využití – financování části rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ