Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

Zahradníkův (k)rok

Jednací číslo projektu: 81 – ZO – 018

Termín fyzické realizace projektu: 01. 03. 2017 – 30. 11. 2017

Předmětem tohoto projektu je poskytnutí příspěvku v celkové finanční výši 80 000 Kč.

Hlavní cíl projektu:

Celkový projekt si klade za cíl vytvoření parkově upraveného prostoru s několika na sebe navazujícími prostory, které bude možno využívat jak v rámci výuky na základní škole, tak k pobytu dětí z mateřské školy a zároveň jako kvalitní veřejný prostor pro návštěvníky z obce. Prostor by měl být citlivě členěn na plochu pro hru malých dětí a předškoláků, dále centrální prostor zahrady, který bude sloužit ke skupinovým akcím školy i obce a učební část se sortimenty bylin, květin a zeleniny. Herní prvky budou postupně prostorově lépe uspořádány a dopravní hřiště bude osázeno trvalkovými výsadbami a doplněno o chodníčky z půdopokryvných druhů trvalek. Centrální část zahrady se vzrostlými ovocnými stromy by měla sloužit jako travnatý palouk (shromažďovací prostor) lemovaný decentní výsadbou trvalkových záhonů přírodního charakteru.
Cílem projektu „Zelené oázy“ je zejm. severní část zahrady. Ta by měla sloužit hlavně ke vzdělávání žáků na základní škole. Přírodní učebna bude obklopena sortimenty jedlých dřevin a bylin, záhony domácích druhů květin a ve vymezeném prostoru jsou navrženy vyvýšené zeleninové záhony. Na stromech se objeví originální ptačí budky, broukoviště a hmyzí domky pro pozorování drobných živočichů. V rámci výuky je navrženo i využití studny – nejen pro zálivku zahrady, ale názorné ukázky fyzikálních jevů (tlakové hry, ruční pumpy, vodní mlýnky), koloběhu vody v přírodě, atd. Zahrada a její náplň by měla děti podněcovat k volné tvořivé hře, upevnění jejich kontaktu s přírodou a nabídnou rozmanité podněty k duševním i fyzickým činnostem.

Projekt je financován za podpory Zelené oázy, Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Zahradníkův (k)rok

Datum vložení: 18. 1. 2020 18:05
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2020 18:07
Autor: