ZŠ a MŠ Lužnice v matematických číslech

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004905

Termín fyzické realizace projektu: 01. 02. 2017 – 31. 1. 2019

Výzva č.: 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I

Prioritní osa: PO 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a základnímu vzdělávání

Hlavní cíl projektu: personální podpora, vzdělávání pedagogů, další vzdělávání žáků, podpora žáků

Projekt je financován 85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR.