Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

O škole


Učitelky MŠ

  • Lenka Zasadilová - vedoucí učitelka
  • Bc. Kateřina Dušáková - učitelka
  • Zuzana Školková Kopecká - asistent pedagoga, školní asistent

    Mateřská škola v Lužnici je škola s dlouhodobou historií. Byla otevřena 1. 9. 1947 v přízemí budovy základní školy. Spolu se základní školou zde působila do roku 1978, kdy byla základní škola zrušena. Poté se mateřská škola přestěhovala do prvního patra a zde sídlí do současnosti. V roce 1991 byla opět otevřena základní škola.

předtím
    Mateřská škola má kapacitu 25 dětí. Je rodinného charakteru a uzpůsobená pro děti od 2 do 6 let, je tedy věkově smíšená. Jednotřídní mateřskou školu tak mohou společně navštěvovat sourozenci. V průběhu dne jsou všechny děti pospolu, vyjma denní řízené činnosti, kdy jsou děti povětšinou rozděleny do dvou skupin dle věku – mladší děti a předškoláci. Každá skupina je vedena jednou učitelkou, přičemž obě spotomkupiny mají svou vlastní řízenou činnost. Rozdělení dětí do dvou skupin umožňuje lepší volbu činností vhodných pro jejich věkovou úroveň. Snížený počet dětí ve skupince také umožňuje zajištění větší bezpečnosti a dává větší prostor k individuálnímu přístupu během vzdělávacích a výchovných činností.
Specifikem této mateřské školy je především její poloha na okraji malebné obce, ležící uprostřed rybníků v jihočeské krajině. Děti jsou neustále v přímém kontaktu s přírodou a dotýká se jich cyklus zemědělského roku. Rodiče dětí mají ke škole vstřícný a citový vztah, neboť většina z nich ji navštěvovala. K oblibě školky přispívá rovněž individuální přístup k dětem, klidnější režim a téměř rodinná atmosféra. Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti, jeho specifickým potřebám a směřuje k tomu, aby děti dostaly dobré základy do života a do dalšího vzdělávání. Společnou snahou je, aby děti v naší školce prožívaly den bez stresů, v pohodě a přátelském ovzduší všech přítomných.

Naše priority jsou:

  • Usnadňujeme dětem první kroky v MŠ maximální péčí, zájmem, pohlazením.
  • Naší snahou je, aby se děti u nás cítily bezpečně a v pohodě.
  • Učíme děti nebát se komunikovat.
  • Věříme v jejich schopnosti a pověřujeme je přiměřenými úkoly.
  • Stanovujeme si pravidla chování ve třídě, využíváme komunitní kruh.
  • Přizpůsobujeme denní režim dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu.
  • Vedeme děti k řešení konfliktu dohodou

Motto MŠ Lužnice

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“