Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

O školní družině


Vychovatelka ŠD

  • Bc. Denisa Rieneslová

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, a podle vypracovaného měsíčního plánu. Tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy. Provozní doba družiny je v ranních hodinách od 7:00 do 8:00 hodin a po vyučování od 11:40 do 16:00 hodin. 

Školní družina je umístěna v 1. patře školy a ke svým činnostem má k dispozici nejen tento prostor, ale i další části školy – tělocvičnu, učebnu s počítači a interaktivní tabulí, školní kuchyňku. Během celého roku využívá rozlehlou školní zahradu s dopravním hřištěm a pískovištěm a zahrádku, kde si děti pěstují vlastní ovoce, zeleninu a bylinky. Ke svým hrám využívá ve velké míře i hřiště na fotbal a vybíjenou. Při vycházkách poznávají děti obec a její okolí. Činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, relaxační, ale i příprava na vyučování vytvářejí celoroční komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Cílem této výchovné práce je snaha naučit žáky nenásilnou formou efektivně využívat volný čas k sebepoznávání, k čerpání nových informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku.

Je vytvářeno bezpečné a obohacené prostředí, žáci se podílí na výzdobě školy, dětem je nabízena otevřená komunikace a řešení všech jejich každodenních problémů. Rodiče jsou zapojováni do některých činností školy formou účasti na těchto akcích.

Kroužky

V rámci školní družiny nabízíme několik kroužků, které využívají téměř všechny děti.

Kroužky jsou vedeny hravou formou a prohlubují v žácích možnost hodnotného využití volného času. Základy cizích jazyků získávají v kroužku angličtina pro 1. třídu,.

Anglický klub - Děti ze třetí, čtvrté a páté třídy si popovídají anglicky s paní učitelkou Janou.

Také je připravený čtenářský klub, kde si s dětmi budeme číst, poslouchat audioknihy a hrát si s textem. Budeme také pravidelně navštěvovat obecní knihovnu, kde se dětem bude věnovat i paní Kalátová. Čtenářský klub je letos přichystaný i pro žáky 3.třídy.

Pohybově - přírodovědný kroužek - s dětmi budeme více trávit času venku, prohloubíme vztah dětí k přírodě a ke zvířatům, naučíme se žít v souladu s přírodou i poznávat obec a okolí. Budeme se věnovat ekologii a ochraně přírody, pohybovým hrám a celkové koordinaci těla. 

Datum a čas

Dnes je úterý, 28. 5. 2024, 12:33:30

Svátek

Svátek má Vilém

Zítra má svátek Maxmilián

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den ochránců míru