Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

Historie školy


Ve školní kronice je zaznamenáno, že podle ústního podání byla škola v obci již v 18. století. Nejstarší budova se připomíná v čísle 41, pozdější kovárně.

V letech 1830 – 1833 vystavěna byla škola jednotřídní v č.p. 48, ta pak rozšířena v roce 1883 na dvoutřídku, když počet dětí přesáhl 111. Do této školy chodily i děti ze sousední obce Přeseka a to až do roku1873. Přístavba druhé třídy stála i s vnitřním zařízením 2 900 zlatých a uhrazeny byly odprodáním pozemků za mlýnem, ostatní bylo vypůjčeno ze záložny v Třeboni.

Prvním známým učitelem byl zde v letech 1805 -1843 Josef Píbl, po něm Ant. Blažek až do roku 1855. Za tohoto byla založena kolem kaple školka morušová, neboť on sám pěstoval mnoho bourců.

R. 1889 byla povolena v Lužnici zimní hospodářská škola pokračovací a v ní se vyučovalo vždy večer až do první světové války.

Nová školní budova byla v zastupitelstvu schválena po dlouhých průtazích v r. 1929. Základní kámen byl položen 5. října 1930.

Obec uzavřela komunální výpůjčku u Občanské záložny v Lomnici nad Luž. ve výši 300 000 Kč a následkem toho zavedla 350% obecní přirážky – nejvyšší přípustné a též dávky ze psů 10 Kč ročně a dávku z piva z 1 hl. Dále k úhradě výloh vzniklých se stavbou školy prodala obec místní kovárnu za 30 000 Kč a starou budovu školní za 44 000 Kč.

Slavnostně byla nová budova otevřena 28. srpna 1931 za účasti významných hostů. Klíče od budovy byly předány řídícímu učiteli Františku Zvánovcovi. V roce 1946 byla při základní škole otevřena jedna třída mateřské školy. Pro nedostatek dětí byla základní škola v červnu 1978 uzavřena a děti začaly dojíždět do Základní školy Lomnice nad Lužnicí.

V roce 1991 byl provoz znovu obnoven. Otevření školy předcházelo přípravné období, ve kterém rodiče i ostatní občané připravovali učební prostory. Byla otevřena jedna třída a školní družina, v činnosti pokračovala i mateřská škola. V roce 2003 dostala budova školy novou fasádu.

Datum a čas

Dnes je úterý, 28. 5. 2024, 12:17:44

Svátek

Svátek má Vilém

Zítra má svátek Maxmilián

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den ochránců míru