Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

O škole


Zřizovatel

Obec Lužnice
Lužnice 139
379 01 Třeboň

ou@obec-luznice.cz

 

Pedagogové ZŠ

 • Mgr. Hana Pistorová – třídní učitel 1., 2. ročníku
 • Mgr. Petra Lorencová - třídní učitelka 3., 4., 5. ročníku
 • Mgr. Iva Filsaková - ředitelka, pedagog
 • Mgr. Zuzana Winterová - pedagog, speciální pedagog
 • Petra Bicencová – asistent pedagoga
 • Bc. Denisa Rieneslová - školní asistent

Škola pracuje podle ŠVP – Zdravá škola rodinného typu.
Základní škola v Lužnici je malotřídní škola venkovského, rodinného typu s kapacitou 30 žáků. Škola je dvoutřídní s pěti postupnými ročníky, je plně vybavena výpočetní technikou a interaktivní tabulí. Ročníky jsou rozděleny do dvou tříd, spojený 1. a 2. ročník a druhou třídu tvoří 3., 4. a 5. ročník. Foto třída
Kromě učeben jsou pro výuku k dispozici i prostory školní družiny, cvičná kuchyňka a tělocvična. Děti jsou vedeny k práci ve skupině, vzájemné pomoci a porozumění, individuálním zvláštnostem druhých. Svým umístěním je výuka vhodná ke studiu přírody a její ochrany. Nejen k těmto účelům máme připravenou i přírodní učebnu, umístěnou na školní zahradě. Ve spolupráci s rodinou chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatitelné v každodenním životě. Vedeme žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu, pravidel silničního provozu a pravidel soužití mezi lidmi. Věnujeme stejnou péči žákům nadaným i těm, kteří potřebují větší podporu a vedení. Snažíme se o integraci žáků s různými specifickými vývojovými poruchami. Ke každému žáku přistupujeme individuálně. Abychom co nejvíce eliminovali problémy dětí ve čtení, matematice, úzce spolupracujeme s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Jindřichově Hradci nebo s jinými specialisty v okolí. Na základě poradenského doporučení realizujeme hodiny pedagogické intervence. Pro žáky, kteří z jakýchkoli důvodů nestíhají vstřebávat běžné učivo, nebo naopak zvládnou učivo mnohem snadněji a rychleji než ostatní spolužáci, připravujeme Plány pedagogické podpory, v nichž upravujeme požadavky takřka na míru dítěte.
Pro lepší informovanost mezi žáky, učiteli a rodiči používáme týdenní plány. Žáci vždy v pondělí dostávají týdenní plán, ve kterém se dozvědí, co se budou nastávající týden učit, co je čeká a nemine, jaké mají mít domácí úkoly, jaké budou potřebovat pomůcky. Rodiče se dozvědí, jaké akce žáky čekají. Na konci týdne si každý žák zhodnotí svou práci a učitel zhodnotí práci žáka. Žáci se tak učí plánovat si svou práci, učí se sebehodnocení. Učitelé mají zpětnou vazbu, jak a zdali žáci zvládli probírané učivo, na co je potřeba více se zaměřit a co již žáci zvládli. Jsme přesvědčeni, že používání týdenních plánů je pro žáky přínosem.
Využíváme všech forem výuky: individuální, skupinové i frontální. Využíváme polohy obce k pohybové aktivitě dětí. K tomu je nejvíce využívána školní zahrada a obecní hřiště v blízkosti školy.
Za příspěvku Nadace Partnerství, Zelené oázy a veliké pomoci rodičů, pedagogů a dětí byla na obecní zahradě u školy vybudována přírodní zahrada. Jedná se o zahradu s okrasnými květinovými záhony, vodními prvky, pocitovým chodníčkem, ohništěm, malou strání na bobování a další spoustou přírodních herních prvků. Neméně oblíbené, hlavně pro děti z mateřské školy, je i přírodní pískoviště a dopravní hřišťatko určené k jízdě na koloběžkách a tříkolkách.

Účastníme se mnoha projektů:

 • Šablony I. – „ZŠ a MŠ Lužnice v matematických číslech“
 • Nadace partnerství, Zelené oázy - Zahradníkův (k)rok
 • Šablony II. - "ZŠ a MŠ Lužnice pokračuje"
 • Šablony III. - "ZŠ a MŠ Lužnice pokračuje II."
 • Národní plán obnovy - Doučování
 • Operační program Jana Amose Komenského OP JAK - "ZŠ s MŠ Lužnice pokračuje (OP JAK)"

Škola spolupracuje s těmito spolky a organizacemi:

 • místní knihovna v Lužnici
 • městská knihovna Třeboň
 • Nadace pro Vydru Třeboň
 • místní Osvětová Beseda
 • Rybářství Třeboň
 • TJ Jiskra Třeboň
 • DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí
 • Hasiči Třeboň, Lužnice, Lomnice nad Lužnicí
 • Cassiopeia České Budějovice
 • Přírodní zahrady Jindřichův Hradec

Motto ZŠ Lužnice

„Není umění dokázat, že dítě něco neumí, ale je umění dát mu příležitost prokázat, že něco umí. Děti se nesmí bát dělat chyby, ostuda je nezkusit to.“

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Datum a čas

Dnes je neděle, 21. 7. 2024, 2:56:46

Svátek

Svátek má Vítězslav

Zítra má svátek Magdaléna