Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

Školní rok 2015/2016

 • p. Jiří Koupal
  • finanční dar – využití – laminovačka, laminovací fólie a řezačka
 • Ing. Petr Sedláček
  • věcný dar – barevná lehátka s matracemi do MŠ
 • Mgr. Bohuslav Peroutka
  • finanční dar – využití – koberec do MŠ
  • finanční dar – využití – garnýže do oken
 • Iveta Dunn
  • finanční dar – využití – didaktické pomůcky pro děti z MŠ