Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

4. ročník

  8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.40-12.30 12.30-13.15 13.25-14.10
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po M Čj Aj Aj oběd
Út M Čj Čt Hv oběd

Inf

 

St M Čj Čj- sloh Aj oběd Vl Vl
Čt Čj Čj Vv oběd Vv  
M -Geo M Tv Tv oběd    
  • Nabídka kroužků:
  • Po – 14.15 - 15.30 Pohybově - přírodovědný kroužek
  • Čt – 13.30 – 15.00 Jazykový klub