Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

5. ročník

  8.00-8.45 8.55-9.40 10.00-10.45 10.55-11.40 11.40-12.30 12.30-13.15 13.25-14.10
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po M Čt  Čj  Čt- sloh oběd Inf  
Út M Čj Aj Hv oběd
St M Čj Aj Aj oběd Vl Vl
Čt Čj Čj Vv oběd Vv  
M-Geo M Tv Tv oběd    
  • Nabídka kroužků v rámci školní družiny:
  • Po – 13.30 - 15.00 Pohybově - přírodovědný
  • Čt – 13.30 – 15.00 Jazykový klub