Základní škola a Mateřská škola Lužnice p. o.
a Lužnice

Přijatí žáci


Seznam uchazečů přijatých k základnímu vzdělávání

Ředitelka ZŠ a MŠ Lužnice p. o.  jako příslušný správní orgán podle §165 odstavec 2 písmeno e) a §183 zákona číslo 561/2004 sbírky, (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem číslo 500/2004 sbírky, správní řád, v platném znění, rozhodla podle §36 a §46 školského zákona takto:

 

k základnímu vzdělávání se do 1. ročníku na školní rok 2022/2023 přijímají tito uchazeči:

ZSaMS-Luz-51-2022

 

 

V Lužnici, 21. 4. 2022                                                                                    29. 4. 2022                                                                                                            Mgr. Iva Filsaková, ředitelka školy